Skip to main content
Expeditie HoogbewustNieuwsgierigerwijs ouderschap

Hoog intuïtieve nieuwetijdskinderen

By 6 maart 2013februari 16th, 2021No Comments

hoog intuitieve kinderenWat is de relatie tussen hoogbewustzijn en nieuwetijdskinderen? In gesprek met Marion wees zij me op het begrip indigokinderen en de herkenning met hoogbewustzijn voor haar. Dat leverde een zoektocht op internet op naar dit fenomeen. Ik vond vele verschillende verhalen en interpretaties. Het lijkt of de term nieuwetijdskinderen op dit moment hetzelfde ‘type’ kinderen aanduidt als de indigokinderen in de jaren ’80. Zowel www.indigokinderen.nl en Stichting Nieuwetijdskinderen benadrukken de intuïtieve kwaliteiten van deze kinderen. En ze geven aan dat deze hoog intuïtieve kinderen altijd bestaan hebben en de ‘eigenschap’ van ouder op kind wordt doorgegeven.

De kwaliteiten van deze kinderen leiden wel eens tot verwarring en onbegrip. “Door die intuitieve gaven kunnen ze (deze kinderen) ook op onderdrukte, verborgen of onuitgesproken gevoelens van anderen gaan reageren. En die reactie is dan voor volwassenen vaak weer helemaal niet te begrijpen.”, aldus indigokinderen.nl. De Stichting Nieuwetijdskinderen benadrukt: “Steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen willen leven vanuit een eenheidsbewustzijn en vanuit verbinding. Het gaat ons om de innerlijke wijsheid en de spiritualiteit van de kinderen zelf; niet om de visies en overtuigingen van volwassenen. Als kinderen hun kwaliteiten niet kunnen/mogen laten zien dan kunnen gedragsproblemen ontstaan.”

Onbedoeld lijkt een nieuw label te zijn ontstaan. Deze kinderen willen vanuit hun eenheidsbeleving juist niet als apart en bijzonder worden gezien. “Het gaat ons om de diepere betekenis van gedrag bij kinderen, niet om een aparte categorie.”, aldus de Stichting Nieuwetijdskinderen. In de gesprekken over hoogbewustzijn herken ik hetzelfde: een label willen de hoogbewusten niet.

Ook bij de Stichting Nieuwetijdskinderen gaat het om het bieden van herkenning en erkenning van de kwaliteiten, zodat deze tot ontwikkeling kunnen komen. “Kinderen zoeken herkenning in hun aardse omgeving voor hun spiritualiteit. Het is aan deze tijd en aan ons als volwassenen om dit volop in het licht te zetten en om kinderen hiertoe de ruimte te geven.” aldus de Stichting. “Het is van fundamenteel belang voor hun veiligheid en zelfvertrouwen dat datgene wat zij ervaren herkent en erkent wordt en als normaal wordt gezien.Ook dit herken ik in de gesprekken met hoogbewusten: de herkenning is fijn en geeft vertrouwen.

Nieuwetijdskinderen kunnen zich steeds minder goed aanpassen aan de maatschappelijke context waarin zij opgroeien. De Stichting beschrijft dit als volgt: “Kinderen laten op heel verschillende manieren zien hoe zij leven vanuit hun intuïtieve en spirituele kwaliteiten. Sommige kinderen lopen daarbij hard tegen de maatschappelijke vorm aan, een vorm waarin zij zich niet herkennen. Ze kunnen of willen zich hier niet meer aan aanpassen. Het gevolg wordt zichtbaar in hun gedrag. Ze vertonen soms hyperactief gedrag of juist heel teruggetrokken gedrag en alles daar tussenin.”

Zelfbewustzijn lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. “In deze tijd laten kinderen ons steeds duidelijker zien hoe zij vanuit eenheid leven. Van binnen naar buiten. Ze zijn zich bewust van zichzelf en ordenen de wereld meer intuïtief dan logisch-analytisch.” schrijft de Stichting. Het ontwikkelen van zelfbewustzijn kan wel eens een hele mooie manier zijn om de intuïtieve vermogens aan te spreken, verder te ontwikkelen en in te zetten.

In een tijd die roept om vernieuwing, om pioniers die nieuwe mogelijkheden creëren en laten zien, zijn de intuïtieve vermogens van onschatbare waarde. Wat kunnen we van deze hoog intuïtieve kinderen en de experts in het bieden van een context voor deze kinderen leren? Hoe kunnen volwassen ‘nieuwetijdskinderen’, ofwel hoog intuïtieve volwassenen hun intuïtieve vermogens de ruimte geven?

Leave a Reply