inspiratie

meewegen nadelen van het bij het oude laten

By 9 maart 2009 No Comments

Ook de voor- en nadelen van doorgaan in de oude situatie moeten meegewogen worden bij het beoordelen van nieuwe ideeën, schreef Ben Tiggelaar in Intermediair:

“Omdat in ons brein nadelen per definitie zwaarder wegen dan voordelen, moet een idee wel heel briljant zijn, wil het zomaar geaccepteerd worden. De afweging van voor- en nadelen werkt per definitie in eht nadeel van alles wat we ermee behandelen. Wie de winst- en verliesbenadering eerlijk wil toepassen, moet zich ook bij elke voorgestelde vernieuwing afvragen wat de voor- en nadelen zijn van het vasthouden aan de status quo.”
Op deze manier zouden vernieuwingen een veel eerlijkere kans krijgen. Ik ga dit zeker toepassen in gesprekken met klanten.
admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply