expeditie hoogbewust

hoogbewust = hoogbegaafd + hooggevoelig?

By 14 november 2012 december 20th, 2018 No Comments

Wat is de relatie tussen hoogbewustzijn en hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid? De vraag die steeds bij me terugkomt, zo ook gisteren toen ik via Linda Commandeur de nieuwsbrief van Passion for Work ontving. Hierin stond een stuk over hoogsensitiviteit op de werkvloer en werd aangestipt dat in veel gevallen hooggevoeligheid samen gaat met hoogbegaafdheid. Als kenmerken van hoogbegaafdheid werden genoemd:

  • verontwaardiging over onechtheid en onrecht
  • zoeken naar zingeving
  • een gevoel van anders zijn, vervreemding en eenzaamheid
  • een buitenbeentje zijn, niet in de pas kunnen en willen lopen
  • een diep verlangen om met je creativiteit iets bij te dragen aan de wereld
  • een aparte kijk op de dingen
  • continu nieuwe dingen willen bijleren
  • emotioneel intens
  • talent voor crisis

Esther-Marieke Dekens van hoogbegaafdheid.net vertelde mij bijna 2 jaar geleden dat alle hoogbegaafden hooggevoelig zijn en dat het andersom niet geldt. Jeroen Koomen lid van Mensa vertelde me dat een hoog IQ niet altijd samengaat met een hoog EQ. Hij zag daarin duidelijke verschillen bij Mensa. Daar waar dat wel samen gaat, gaat het volgens hem over hoogbewustzijn. Een nieuwe index was geboren: BQ (bewustzijnsquotiënt). En een nieuwe formule: BQ = IQ + EQ. Dan spreken we van hoogbegaafdheid bij een hoog IQ, zoals Mensa dat aanhoudt. Hoogbegaafdheid zoals Esther-Marieke Dekens het beschrijft lijkt dan hetzelfde als hoogbewustzijn te zijn. Of zijn alle hoogbegaafden ook hooggevoelig en is emotionele intelligentie, sociale gevoeligheid, sociaal vermogen iets anders? Misschien is het niet zo belangrijk wat hoogbewusten van hoogbegaafden en hooggevoeligen onderscheidt. Hoogbewusten lijken zowel hoogbegaafd als hooggevoelig te zijn en een hoge emotionele intelligentie te hebben. To be continued.. 🙂

Leave a Reply