Skip to main content

De start

Toen ik in maart een brief ontving van het Universiteitsfonds van de Universiteit Twente, vielen allerlei ideeën samen in een concreet project om me te verdiepen in hoogbewustzijn. Al veel langer ben ik geboeid door slimme, creatieve mensen met veel, vaak zeer diverse, talenten.

Om mij heen zie ik veel slimme creatieve mensen vastlopen in hun werk, op zoek naar wat ze nu echt willen, hun slimheid niet kwijt kunnend. In deze mensen herken ik in eerste instantie de ‘creative class’ van Richard Florida en vervolgens de hoogbegaafden zoals Esther-Marieke Dekens ze omschrijft: een groep die vooroploopt, pioniers, uitvinders met een heel hoog bewustzijn. Deze pioniers hebben dit hoge bewustzijnsniveau meegekregen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe duidingen en nieuwe waarheden te kunnen vinden.

Zou het niet fantastisch zijn als alle hoogbewusten zich hiervan bewust zijn en hun pioniersdrang volledig gaan volgen? Hoe zou de wereld er uitzien als alle geboren pioniers eigen-aardig durven zijn?

Om te ontdekken wat hiervoor nodig is start ik een expeditie: Expeditie Hoogbewust.

Hoogbewust
De term hoogbewust kwam ik op het spoor via Esther-Marieke Dekens. Nadat ik mezelf herkende in de kenmerken van hoogbewust, stuurde ik ze ook door naar collega-ondernemers en vrienden die ik erin herkende. Ze herkenden zich erin, maar hoogbegaafd dat waren ze zeker niet. De term stuitte op veel weerstand en maakte het onderwerp juist onbespreekbaar, terwijl ik er juist over wilde uitwisselen. Ik ontdekte dat de term ‘hoogbewust’ de lading eigenlijk veel beter dekte en ik in gesprekken ontdekte dat deze term als vanzelf werd herkend en meteen ook gebruikt.

De vragen bij vertrek
Geïnspireerd door een andere onderzoeks-expeditie (‘Now It’s Our Time’) start ik nu Expeditie Hoogbewust, een ontdekkingstocht naar hoogbewustzijn met als doel een documentaire om bij te dragen aan het bewustzijn over het thema en ter inspiratie voor hoogbewusten om hun ideale context te creëren. De vragen waarmee ik op pad ga:

  • Wie zijn deze hoogbewusten en wat betekent hoogbewustzijn voor hen?
  • Wat drijft hen en hoe werken ze?
  • Welke context hebben ze nodig om zich te kunnen ontwikkelen en volledig in hun kracht te staan?
  • En hoe creëren zij die context voor zichzelf? Wat zijn concrete ‘gereedschappen’ hiervoor?

Let’s go!

Leave a Reply