Een ogenschijnlijk eenvoudige manier om te vernieuwen is leegte creëren. In leegte kunnen nieuwe spontane ideeën, ontmoetingen, perspectieven, manieren van werken of bijvoorbeeld nieuwe wegen ontstaan. Leegte kun je creeren in tijd: lege ruimte in je agenda of in werklocatie: een lege ruimte die volledig nieuw ingericht kan worden.
Om leegte te creëren is het wellicht ook nodig patronen te doorbreken. Waarom kan onze hele agenda volgepland worden bijvoorbeeld? Waarom staan in veel kantoorruimtes bureau’s op zithoogte? Ik heb de ervaring dat leegte in mijn agenda leidt tot veel ideeën. Die komen dan opeens op, er is ruimte voor. Even niks doen en niks gepland hebben, leidt bij mij tot een impuls aan creativiteit. Wat heb jij nodig om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen?

Leave a Reply