creativiteit

know-now

By 5 juni 2008 februari 17th, 2021 No Comments

Vandaag las ik op “Innovatief organiseren” een manier om te vernieuwen. De auteur vraagt zich af waarom Nederland qua innovatie achterblijft bij andere landen. Hij vraagt zich af hoe het komt dat Nederlanders kennelijk banger zijn voor innovatie dan de rest van de wereld. Een oplossing lijkt te liggen in het beter gebruik maken van onze rechter hersenhelft. De linker hersenhelft ‘denkt’ analytisch ‘na’ en werkt met taal, de rechterhelft ‘bedenkt’ holistisch en werkt met beelden.

“Zintuiglijke en emotionele gewaarwordingen worden eerst door de rechter hersenen verwerkt tot een caleidoscoop van ideeën en gevoelens over het hier en nu (’know-now’). Dit ruwe pakket gevoelens en ideeën wordt doorgeseind naar het linker brein dat het geheel verstandelijk gaat ontrafelen op basis van aanwezige kennis en ervaringen, en het denkresultaat uiteindelijk projecteert naar de toekomst in termen van mogelijkheden en prioriteiten (’know-how’).”

Als we het verstandelijk ontrafelen van ideeën eens uitstellen tot ideeën echt een kans hebben gekregen en als we onze gevoelens in het hier en nu eens echt serieus zouden nemen… Durven we het plannen en beheersen los te laten om mooie dingen te laten ontstaan? What do you know-now?

Het hele artikel Know-how versus know-now.

Leave a Reply